Menu
Projekty unijne

Mateusz Karpiński "GASTRONOMIA MM" Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 3.4. Dotacja na Kapitał Obrotowy programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer projektu: PIOR.03.04-16-0016/20

Nazwa projektu: Dotacja na Kapitał Obrotowy dla Mateusz Karpiński "Gastronomia MM" Spółka Jawna

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 77 283,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 77 283,48 PLN